Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi kan ikke vente på at likestilling i trossamfunn kommer av seg selv. Kravet må komme fra høyere hold.

Endring fra oven?

HVIS GUD VIL? I flere moskeer finnes det positive tendenser for likestilling. Det hadde neppe skjedd uten ekstern påvirkning, mener Rania Al-Nahi. Ilustrasjonsfoto: Christopher Olssøn

I Vårt Land går Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) hardt ut mot regjeringens varslede endring om krav til minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene til trossamfunn i Norge.