Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tidsskriftet Vardøger vil løfte geo­politiske analyser av Ukraina-krigen.

Vrengebilder

I det siste nummeret av tidsskriftet Vardøger løfter redaksjonen fram et perspektiv på Ukraina-invasjonen den mener «krigen og den medfølgende ensrettingen av opinionen i Vesten og Norge» har gjort det vanskelig å få fram. Det handler om «det forsterkede USA-hegemoniet som oppsto da de balanserende virkningene av Sovjetunionens nærvær forsvant», om geopolitiske analyser hvor USAs framrykking i det tidligere Sovjet-området forklarer hvorfor Europa nå har en høyst varm krig på sitt territorium. Dessuten handler nummeret ganske mye om medienes rolle. Blant bidragsyterne er Ola Tunander, Sigurd Allern, Jørn Holm-Hansen, Oddbjørn Magne Melle og Marielle Leraand. Overordnet går bidragsytere i rette med det de kaller «den liberale versjonen», som ser krigen som «et entydig forhold mellom angrep og forsvar, mellom frihet og totalitarisme, mellom demokrati og fascisme osv., tankefigurer skapt i propagandakrig ». Bidragene varierer fra å ta seg tid til å poengtere at krigen også er en illegitim angrepskrig, til å hevde, som Tunander og Leraand gjør, at Russland ble presset til å gå til krig av USA og Nato.