Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Parterapi for utvalg

Det regjeringsnedsatte Avkommersialiseringsutvalget skal i parterapi. Organisasjonspsykolog Kari Gystad er hentet inn av Kommunal- og distriktsdepartementet for å få utvalgsmedlemmene til å stille på møter sammen igjen og aller helst klare å bli enige om hva mandatet er. På sist møte uteble fire av utvalgets medlemmer på grunn av striden som har oppstått etter at en ekspedisjonssjef i departementet ringte og lekset opp for et utvalgsmedlem på grunn av vedkommendes oppførsel på et tidligere møte. Slik ville ikke ekspedisjonssjefen ha noe av. To andre utvalgsmedlemmer har varslet om departements innblanding, som de mener ikke passer seg for embetsverket i et departement. Departementet ved departementsråd Petter Skarheim gir dem rett i det: Samtalen burde aldri ha funnet sted.

Likevel la departementsråde n overfor Aftenposten til at «Det påstås at tonen var trakasserende. Det har jeg ingen formening om. Og det tror jeg ikke veldig sterkt på». Også Civita-leder Kristin Clemet reiser tvil om hvorvidt samtalen var upassende. Hun skriver i en kommentar at hun har «ingen som helst tro på at en ekspedisjonssjef skjeller ut et utvalgsmedlem, bare fordi dette medlemmet har reist spørsmål om forståelsen av mandatet». I stedet har nok ekspedisjonssjefen «blitt sint av en grunn». Hun beskriver de to som varslet, Linn Herning i For Velferdsstaten og LO-jurist Gøril Bjerkan, som «innbitte motstandere av kommersielle velferdstilbydere». Clemets «tips» er at de to er sterkt involvert, fordi de er misfornøyde med mandatet og misbruker utvalgsmedlemmet som ble skjelt ut, «for å delegitimere hele prosessen».

Det er sterke beskyldninger, og de kommer fra en som er sterkt motstander av utvalget. Civita er en av norsk offentlighets fremste motstandere av at det skal legges begrensninger på kommersiell velferd, og hvis vi skal la oss rive med i psykologiseringen Clemet legger opp til, er det nærliggende å peke på at Civita og deres donorer også har interesse av å delegitimere hele utvalget. Uansett er det viktig å få utvalget tilbake på rett spor: Det er på høy tid å utrede hvordan kommersiell velferd kan fases ut. Innen både helse og barnehager har skattepenger blitt kanalisert over i store private formuer. Det er ikke formålet, og det må stanses, slik at kommuner og stat kan være trygge på at pengene går til de som bruker tjenestene, ikke de som eier dem.