Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nærleiken og den svale distansen i dialog har kraft til å skapa endring.

Dei magiske orda

Ordet, språket og samtalen kan både hyllast og skjellast ut. Mange hevdar at det er godt å få setja ord på ting, eller understrekar kor viktig det er å ha nokon å snakka med. På den andre sida kan me seia at «det vert berre prat med deg» om ein person snakkar mykje, har store planar, men ikkje får gjort noko konkret. Ofte kjem orda til kort når ein møter den harde røynda. Tor Jonsson skreiv i diktet «Ordet»: