Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Full revers

Midt i de hektiske førjulsdagene på tampen av fjoråret inviterte Bygningsarbeidernes Fagforening til pølsefest i Forskningsparken i Oslo, hvor et nytt bygg for Livsvitenskap reises. Festen markerte at Stortinget vedtok innskjerpelser i loven om innleie fra bemanningsforetak. Lovendringen opphever adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, og den gir arbeidstakere som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, rett til fast, direkte ansettelse hos innleier. Dessuten innførte Stortinget et forbud mot innleie for byggenæringen i Oslo-regionen. Lovendringene kom som følge av politisk kamp. Fagbevegelsen har streiket for en slik lovendring flere ganger de siste årene. Tillitsvalgte har sett hvordan innleie brukes i stedet for å ta inn lærlinger, drive opplæring og ansette folk fast.