Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På slagmarken er språklige relativiseringer om fred og fascisme ganske fjernt.

Hvilke ord vi bruker om krigen, betyr noe

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Tjuefjerde februar i år trappet Russland opp sin åtte år lange krig mot Ukraina. President Putin hevdet at målet var å «denazifisere» landet, men begrunnet samtidig krigen ved hjelp av fortidige og nåtidige fascistiske tenkere. Cocktailen av imperialisme, tradisjonalisme, herrefolkmentalitet og krav om å gjenvinne tapt storhet var ikke noe han hadde kokt sammen på egen hånd. Mye av det ideologiske tankegodset er utformet i samarbeid med fascistiske grupper i andre land, som i en årrekke har deltatt på konferanser og treningsleirer og har mottatt gaver og lån fra Russland.