Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tidsskrift mellom to stolar

I Klassekampen 14. november seier statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann: «Det er opp til Kulturrådet å vurdere både innretning og volum for denne tilskuddsordningen.» Det stemmer for så vidt. Seinast i vår vart ordninga «Innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek» oppretta, da ordninga «Subsidierte abonnement til bibliotek» ikkje fungerte og vart avvikla. Kulturrådet står òg fritt til å overføre pengar frå eitt fagområde til eit anna. Men det er stort press på ordningane på alle område. For å styrke tidsskrifta, skal vi svekke eit pandemitynt musikkliv? Eller sende færre bøker til glisne skulebibliotek-hyller? Eller ta frå scenekunstfeltet, der departementet enno ikkje har fått på plass den lenge lova ordninga for etablerte kompani?