Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Svensk og dansk energibransje stiller seg kritisk til regjeringens høyprisskatt på kraft. Energi Norge mener skatten kan være i strid med EØS-avtalen.

Truer med EØS-trøbbel

MISFORNØYD: Toini Løvseth i Energi Norge mener regjeringens høyprisskatt på kraft kan være brudd på EØS-avtalen og skremmer bort utenlandske investorer.

Regjeringens forsøk på å innføre nye omfordelende skatter på oppdrett og energi blir møtt med voldsom motstand fra bransjenes mektige lobbyorganisasjoner.

Akkurat nå er det kampen mot lakseskatten som får mest offentlig oppmerksomhet, men i kulissene jobber kraftbransjen hardt for å hindre ny skattlegging. Særlig har høypristillegget, hvor kraftprodusentene skal betale 23 prosent ekstra skatt når kraftprisen er over 70 øre kilowattimen, møtt motstand.

Kraftprodusenter har truet med å stanse investeringer til en samla verdi av 35 milliarder kroner hvis skatten blir virkelighet.

Drar inn EU i konflikten

Nå mener Energi Norge, kraftbransjens interesseorganisasjon, at høyprisskatten kan være et brudd på EØS-avtalen.

– Høyprisbidraget kan få store konsekvenser for disponering av vannet i magasinene, Det påvirker kraftmarkedet i hele Norden. Vi kan ikke se at regjeringen har utredet de EØS-rettslige konsekvensene av skatten, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

I møte med energikrisa i Europa har EU satt inn en rekke tiltak for å ta tilbake profitt fra kraftselskaper som tjener seg søkkrike på høye strømpriser. Energi Norge påpeker imidlertid at regjeringen går mye lengre enn EU og mener det kan være brudd på EØS-avtalen.

Regjeringens høyprisskatt skiller seg blant annet fra EUs tiltak mot superprofitt på følgende vis:

  • EU har som hovedregel unntatt regulerbar vannkraft fra ekstraskatt fordi det konkurrer mot gass, som setter prisen, og derfor bidrar til å dra ned prisen. I Norge står vannkrafta for nesten hele inntekten fra den nye høyprisskatten.
  • Produsentene må betale ekstraskatt mye tidligere i Norge enn i EU. Skatten slår inn på 70 øre i Norge, mens den i EU kommer på 1,9 kroner. Her må det nevnes at EU tar 100 prosent skatt på alt over denne summen, mens Norge bare tar rundt 90 prosent av alt over 70 øre.
  • EUs ekstraskatt har en tydelig varighet på ett år, mens det norske høyprisbidraget skal vare i hvert fall til utgangen av 2024.

EU-land reagerer

I sum mener Energi Norge at forskjellene gjør at regjeringens skatteforslag griper mye sterkere inn i energimarkedene enn EU legger opp til.

– EU-kommisjonen kan reagere på dette. Det kan bli en sak for Esa hvor Norge får pålegg om å slutte med denne skattleggingen. Da må man i så fall starte nye runder om hvordan bransjen skal skattlegges, sier Løvseth.

Forskjellene i skattlegging har allerede vakt sterke reaksjoner i flere EU-land. Til energinettstedet Monet uttrykker er både svensk og dansk energibransje seg sterkt kritisk.

«Vi synes det er bekymringsfullt at man iverksetter forskjellige løsninger i ulike land. Det kan få vidtrekkende konsekvenser for markedet og kraftsystemet», sier Maiken Thomsen i Green Power Denmark til Montel.

Den største innsigelsen virker er at en skatt som slår inn på 70 øre svekker den norske, og dermed nordiske forsyningssikkerheten ved at det blir mindre lønnsomt for kraftprodusentene å spare på vannet.

«Å begrense insentivene for å sikre driftssikkerheten over vinteren når vi trenger hver kWh kan det stilles spørsmål ved, sier kraftanalytiker Magnus Thorstensson i Energiföretagen,» til Montel.

Klassekampen har tidligere skrevet om at norske kraftprodusentene truer med å selge unna vann hvis skatten trår i kraft. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) svarte med å true bransjen med strengere regulering hvis de setter forsyningssikkerhet i spill.

Stoler ikke på Norge

Løvseth mener regjeringens skattlegging av energisektoren gjør at Norge nå oppfattes som lite pålitelig på energifeltet.

«EU-kommisjonen kan reagere på dette.»

Toini Løvseth, Energi Norge

– Det vi hører fra samarbeidspartnere i EU-land er at Norge i stadig større grad er ansett som en uforutsigbar aktør som ikke følger spillereglene i energimarkedet. Man innfører skatt med tilbakevirkende kraft, uten utredninger. Det er veldig skadelig for tilliten og muligheten til å tiltrekke seg investeringer på viktige felt som havvind, sier Løvseth.

– Etter signaler fra bransjen har regjeringen endret høyprisskatten så den skal betales når prisen går over 70 øre i snitt per måneden, heller enn per time. Løser ikke det problemet?

– Nei. Det er et nesten oppsiktsvekkende eksempel på at de mangler forståelse. Den er nesten enda verre når det gjelder å påvirke disponering av magasinene, sier Løvseth,

– Dere har en åpenbar egeninteresse her. Er ikke dette svartmaling for å slippe en skatt dere ikke vil betale?

– Lite tyder på at dette er en skatt vi kan slippe, men det finnes måter å løse det på som ikke påvirker markedet så mye, sier Løvseth.

Vedum uenig i kritikken

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser kritikken fra Energi Norge fullstendig.

«Skatter og avgifter er utenfor EØS-avtalen, og Norge står fritt til å avgiftslegge produkter og aktiviteter, innenfor regelverket om offentlig støtte. Norge kan innføre avgift på produksjon av elektrisk kraft i vann- og vindkraftverk og vedta hva som skal være beregningsgrunnlaget for avgiften», skriver han på e-post.

Han mener Norge og EU har valgt ulike metoder for å oppnå samme mål.

«Mens EU har valgt at inntekter som overstiger et bestemt prisnivå utelukkende skal kanaliseres tilbake som støtte, har Norge foreslått å avgiftslegge en andel av inntektene over vårt bestemt prisnivå. Dette inngår i statens inntekter i likhet med inntekter fra andre skatter og avgifter, og fordeles ut igjen gjennom Stortingets bevilgninger, inkludert til støtteordninger», skriver Vedum, som mener dette er EØS-rettslig ukontroversielt.

«Vi ser ingen rettslige problemer med at EU og Norge har valgt ulik løsning, beregningsgrunnlag og innslagspunkter.»