Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringens kutt i tiltaksbudsjettet til Nav bidrar til å sette svake grupper opp mot hverandre.

«Ungdomssatsningen»

TILTAK MOT TILTAK: Budsjettframlegget fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) gjør det vanskeligere for Nav-ansatte å ta riktig verktøy i bruk, skriver forfatteren. FOTO: CHARLOTTE FØRDE SKOMSØY

Regjeringen varslet en storstilt ungdomssatsing i budsjettet for Arbeids- og velferdsetaten med en bevilgning på 175 millioner kroner knyttet til en ny ungdomsgaranti. Ungdom skal få mer oppfølging og det skal etableres et tettere samarbeid mellom Nav, fylkeskommuner og helsesektoren. Det er positivt at regjeringen vil øke innsatsen overfor unge som er i utenforskap, fordi denne gruppen risikerer å aldri komme innenfor arbeidsmarkedet uten hjelp.