Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Presset Kina

  • Søndag åpnet Kinas kommunistpartis 20. kongress. Kongressen, som samler rundt 2300 delegater fra hele landet, skal pågå i en uke fram til lørdag. Mot slutten av kongressen er det ventet at Xi Jinping blir gjenvalgt som partileder, trer inn i sin tredje femårsperiode og blir den mektigste lederen siden Mao Zedong. I den nær to timer lange åpningstalen på kongressen snakket Xi blant annet om de store utfordringene Kina har stått overfor de siste årene. Covid-19-pandemien, Hongkong og Taiwan ble spesielt trukket fram som krevende områder der Xi mente partiet hadde lykkes med håndteringen av ulike typer trusler.
  • Xi brukte også talen til å advare om trusler som vil komme framover. Han tok til orde for å styrke evnen til å opprettholde nasjonal sikkerhet, trygge mat- og energiforsyninger, forbedre evnen til å håndtere katastrofer og beskytte personlig informasjon. I en opptelling nyhetsbyrået Reuters har gjort av arbeidsrapporten som Xis tale var bygget rundt, dukker ordene for «sikkerhet» og «trygghet» opp 89 ganger. Til sammenligning ble ordene nevnt 55 ganger i rapporten fra 2017. Det kan være et tegn på at ettersom den økonomiske veksten Kina har opplevd over lengre tid nå avtar, må makta legitimeres gjennom sikkerhet i usikre tider. Xi nevnte ikke USA spesifikt i sin tale, men det var åpenbart at flere av partiene som handlet om trusler mot Kina, var rettet mot USA.
  • For under en uke siden publiserte Joe Biden-administrasjonen sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Her er det et eget kapittel om Kina under delen om globale prioriteringer. Målet er å utkonkurrere Kina som USA hevder «bruker sin teknologiske kapasitet og økende innflytelse over internasjonale institusjoner til å skape mer tillatende forhold for sin egen autoritære modell». Strategien kom en uke etter at USA trappet opp eksportrestriksjoner på mikrochips som rammet Kina hardt. Signalene som kommer fra både øst og vest, tyder på at verden de neste årene vil fortsette å preges av den tiltakende rivaliseringen mellom de to stormaktene som begge ser på hverandre som trusler.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production