Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I Norge ser man fortsatt ut til å tro at kraftkrisa er et forbigående problem. Nå haster det å løfte blikket.

De langsiktige løsningene

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I nasjonalbudsjettet for 2023 varsler regjeringen en økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 47,4 til 57,7 prosent. Kraftprisen til forbrukerne, inkludert skatter og avgifter, ble nesten fordoblet, fra 113 øre/KWH andre kvartal i 2019, det siste «normale» år før pandemien, til 205 øre/KWH i andre kvartal i 2022. I lys av prisoppgangen og overføringen av inntekt fra forbrukerne til kraftprodusenter og strømhandlere fortoner skatteøkningen seg som beskjeden. Noen land har innført en maksimalpris på strøm. Den setter også taket for strømselskapenes inntekter; det overskytende går i statskassen.