Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oppdrettsgigant fryser investeringer i fiskekommune:

Fiskeanlegg legges på is

BEDRE TIDER: Hasvik-ordfører Eva Husby (Ap) med fisker Harder Småvik i Breivikbotn i Hasvik i 2014. Nå er det ikke sikkert at Hasvik får settefiskanlegg, og med det står framtidige investeringer og arbeidsplasser i fare. FOTO: OLE MAGNUS RAPP
Ole Magnus Rapp /Klassekampen

STOPP: Det ser mørkt ut for det planlagte settefiskanlegget i Hasvik i Finnmark. – Vi forventer en løsning, sier ordfører Eva Husby (Ap).

Lille Hasvik kommune på Sørøya i Finnmark hadde gledet seg til nytt settefiskanlegg og sårt tiltrengte arbeidsplasser.

I november i fjor vedtok kommunestyret reguleringsplanen for Veines, som ligger like utenfor kommunesenteret Breivikbotn.

Oppdrettsselskapet Cermaq hadde flere alternative lokaliteter, men valgte Hasvik, til stor jubel innad i kommunen.

Alt lå til rette for byggestart. Mye fjell skulle sprenges på Veines til et landbasert settefiskanlegg med en lokal elv som vannkilde. Kommunen hadde godkjent planene, der teknologi i verdenstoppen skulle bli tatt i bruk.

Mandag kom beskjeden fra Cermaq, som eies av japanske Mitsubishi Corporation, om at de fryser alle planlagte investeringer i Norge.

«Forslaget om grunnrenteskatt setter Norge tilbake som havbruksnasjon», sier konsernsjef Steven Rafferty i en pressemelding.

«Prosjektet med nytt settefiskanlegg i Hasvik er nå lagt på is», sier han videre.

Rafferty signaliserer at overskuddet heretter skal investeres i utlandet.

Arbeidsplasser i fare

– Hasvik rammes hardt. Om ikke settefiskanlegget blir bygd, vil det få store og alvorlige konsekvenser for kommunen, sier ordfører i Hasvik Eva Husby (Ap).

Hun understreker at investeringen inntil videre er satt på vent, og hun har et stort håp om at saken vil få en lykkelig slutt.

– Det er viktig å innføre grunnrentebeskatning. Men nå må vi jobbe konstruktivt fram til høringsfristen i januar. Resultatet må ikke bli at oppdrettsnæringen reduserer sin aktivitet.

Husby har lang erfaring som ordfører i kystkommunen, og blant hennes viktigste oppgaver er å legge til rette for næringsliv og nye arbeidsplasser.

– Vi har sett fram til 30–35 nye arbeidsplasser knyttet til settefiskanlegget. Dette ville betydd mye for framtidig vekst og utvikling i kommunen.

Det dreier seg om kompetansejobber som kan føre til at lokal ungdom tar utdanning og så etablerer seg i hjemkommunen, forteller ordføreren.

For Hasvik opplever nedgang i folketallet. I fjor fikk alle finnmarkskommuner unntatt Alta færre innbyggere. Torsdag skal kystordførere i Troms og Finnmark møtes for å diskutere det som for mange har blitt en vanskelig situasjon, og som kom brått på.

– Oppdrettsbedriftenes beslutning om å legge investeringer på is skaper mye uro i mange kommuner. Vi jobber nå for å få fram alle fakta, og vi jobber mot politiske myndigheter, sier Husby.

Hun har troa på at eget parti og de Ap samarbeider med, vil finne en god løsning.

– Vi kan ikke tro at en regjering utgått av Ap og Sp har til hensikt å redusere aktiviteten langs kysten. Jeg vil si det så sterkt at vi forventer en løsning.

Husby påpeker at kommunens ledelse har god dialog med Cermaq, og hun håper at beslutningen om å fryse investeringer blir kortvarig.

Flere legger planer på is

Settefiskanlegget i Hasvik skulle etter planen gi Cermaq 10–12 millioner smålaks, smolt, årlig. Å etablere et slikt anlegg i Finnmark var en strategisk beslutning for å øke matfiskproduksjonen ytterligere.

Oppdrettsselskapene har i mange kommuner inntatt rolla som hjørnesteinsbedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser.

«Vi kan ikke tro at en regjering utgått av Ap og Sp har til hensikt å redusere aktiviteten langs kysten»

EVA HUSBY, ORDFØRER I HASVIK

I løpet av få dager har investeringslysten forsvunnet i havbruksnæringen langs hele kysten.

I Skjervøy utsetter Lerøy planene om et moderne lakseslakteri, på Helgeland har Nova Sea stanset investeringer, og i Altafjorden, der fire store selskap har oppdrett, er utvidelser satt på vent.

Cermaq: radikal omlegging

Siden Cermaq kjøpte seg inn i norsk oppdrettsnæring i 2014 ved å overta et statseid anlegg, har de investert cirka fem milliarder kroner i ni kommuner i Nordland og Finnmark.

I de kommende fem årene hadde de planlagt å investere en tilsvarende sum i Nord-Norge. Nå er alt satt på vent.

Ifølge konsernsjef Rafferty har de 43 sjøanlegg og fire ferskvannsanlegg. Cermaq Norway har 680 ansatte.

«Som en stor arbeidsgiver i disse kommunene ønsker vi å bidra til vekst», skriver Jefferty i pressemeldingen.

Cermaq-konsernet er uenig i utspillet fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap) om at lakseprodusentene «ikke har betalt for gamle lisenser».

«Mitsubishi Corporation kjøpte selskapet i 2014 fra den norske stat til markedspris. Denne prisen var basert på verdsettelsen av selskapets lisenser», skriver konsernsjefen.

Han poengterer at den japanske eieren investerer i land som Norge ut fra stabilitet og forutsigbarhet.

«I ettertid er det vanskelig å forstå at Mitsubishi skulle ha vurdert risikoen for en slik radikal omlegging av rammevilkår i et land som Norge», skriver Rafferty videre.

Han viser til at det aller meste av overskuddet i Cermaq Norway siden 2014 har blitt reinvestert i Nordland og Finnmark.

«Det er liten tvil om at dagens forslag til grunnrente vil føre til mindre investeringer i Norge, og mer andre steder», skriver Rafferty.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production