Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uten støtte

  • 1. mai 2004 ble forhandlingsansvaret for norske lærere overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Overføringen skjedde under utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet fra Høyre. Lærerorganisasjonene ble overrasket da vedtaket om overføring kom, og uttalte at de var sjokkerte og skuffet. Også LO var kritiske. Utdanningsforbundet gikk til politisk streik og hovedsammenslutningen, som den gang het Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, varslet at den ville bryte det inntektspolitiske samarbeidet med regjeringen på grunn av mangel på prosess og dialog med partene forut for overføringen. Etter nye sonderinger med regjeringen ble det enighet om at en overføring skulle skje på en måte som «ivaretar undervisningspersonalets rettigheter og særegenhet».
  • Læreryrket skiller seg fra enkelte andre yrkesgrupper i kommunene ved at personalet ofte har høyere utdanning, spesielle arbeidstidsavtaler og at læreplaner og reformer de må følge og sette i verk, utformes fra statlig hold. Det er et uttrykt mål at standarden på skoler og lærere skal være så lik som mulig over hele landet. Nå har lærerne gått til streik fordi medlemmene har takket nei til tilbudet fra kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS. Det er stor frustrasjon blant norske lærere over manglende lønnsløft, samtidig som en stor del av stillingene fylles opp av folk uten lærerutdanning. Streiken viser at lærerne hadde god grunn til å frykte overføringen av arbeidsgiveransvaret fra staten.
  • Ettersom kommuneoppgjøret gjennomføres samlet, må flere forbund stemme over resultatet. De fleste sa ja til forhandlingsresultatet, mens lærerne sa nei. LO og ikke minst Fagforbundet støtter derfor ikke årets lærerstreik, fordi de mener fordelingsprofilen i oppgjøret var bra som den var. Spørsmålet er da om lærerne har en reell og selvstendig forhandlings- og streikerett, eller om de er i praksis er bundet til det resultatet andre forbund i sektoren aksepterer. Det er en tilnærmet umulig posisjon for en yrkesgruppe med et særegent samfunnsoppdrag.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production