Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uten støtte

  • 1. mai 2004 ble forhandlingsansvaret for norske lærere overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Overføringen skjedde under utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet fra Høyre. Lærerorganisasjonene ble overrasket da vedtaket om overføring kom, og uttalte at de var sjokkerte og skuffet. Også LO var kritiske. Utdanningsforbundet gikk til politisk streik og hovedsammenslutningen, som den gang het Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, varslet at den ville bryte det inntektspolitiske samarbeidet med regjeringen på grunn av mangel på prosess og dialog med partene forut for overføringen. Etter nye sonderinger med regjeringen ble det enighet om at en overføring skulle skje på en måte som «ivaretar undervisningspersonalets rettigheter og særegenhet».