Du kan bla til neste sideBla med piltastene

NVE-sjefen og statssekretæren i OED begrenser Norges handlingsrom.

Når debatten går av sporet

OVERBEVISENDE? Olje- og energiminister Terje Aasland (AP) og NVE-direktør Kjetil Lund diskuterer i Pollen under Arendalsuka 2022.© FOTO: OLE BERG-RUSTEN, NTB Ole Berg-Rusten

«Den enighetssøkende debatten er selve den fundamentale livsprosessen i et demokrati», skriver Ottar Brox i boka «Vår kollektive dårskap» fra 2003. Den heftige kraftdebatten de siste dagene, med sterke gjensidige beskyldninger, lever ikke opp til disse idealene. Den gjør det i stedet vanskeligere å finne løsninger som kan samle et stort flertall i befolkningen.