Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nok en dobbel renteøkning

ØKONOMI: Sentralbanken setter opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent, framgår det av Norges Banks kunngjøring torsdag formiddag. Sånn det ser ut nå, fortsetter rentegaloppen allerede i september Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varsler allerede nå at styringsrenta skal raskere opp enn signalisert i juni og at utsiktene og risikobildet tilsier at renta skal videre opp i september. Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå, framhever sentralbanken i sin begrunnelse. ©NTB