Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er splid mellom regjeringspartia og SV om korleis dei nye straumtiltaka skal landast:

Duka for straumdragkamp

SAMDE: Finansminister Vedum (Sp) og statsminister Støre (Ap) er samde om kva nye tiltak som må på plass, men ikkje endå i detaljane i dei ulike ordningane. FOTO: ELINE BENJAMINSEN Eline Benjaminsen

SPRIK: SV er klare til å gå åleine i straumforhandlingar med regjeringa, men det skal dei bli tre om.

Nestleiar i SV Torgeir Knag Fylkesnes seier at dei nye straumtiltaka som regjeringa har varsla er eit steg i riktig retning, men at det no hastar for SV å forhandle med regjeringa for å få konkretisert forslaga.