Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Irans fritalande filmskaparar blir igjen kasta i fengsel. Samstundes er utvalet av iransk film større enn nokon gong.

Dei persiske filmkrigane

Rahim (Amir Jadidi) blir liten framfor grava til persarkongen Xerxes i Asghar Farhadis satire «En helt». FOTO: YMER MEDIA

I over 30 år har iranske filmskaparar fungert som landet sine beste ambassadørar i vestleg opinion, samstundes som dei har vore blant statens mest synlege og forfølgde politiske kritikarar. Eit godt døme på korleis dette tilsynelatande paradokset artar seg i dag, er Panah Panahis debutfilm «Veien videre» (2021). Dramakomedien har det siste året sjarmert publikum verda over med si attkjennelege skildring av ein karaktersterk familie på småkjeklande bilferie.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production