Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Beredskap

  • Olje- og energiminister Terje Aasland har bedt kraftprodusentene begrense krafteksporten for å unngå høye strømpriser til vinteren. Så langt har ikke bransjen lyttet til regjeringen. Forrige uke tredoblet krafteksporten seg fra én uke til den neste. Industrien og fagbevegelsen ber om mer inngripende tiltak. Forrige uke ba Stein Lier-Hansen i Norsk Industri regjeringen innføre en handlingsregel, som skal sikre at vannmagasinene må være fulle. Hvis vi eksporterer samtidig som magasinene er så tomme som nå, så har vi ingen backup til vinteren. Industrien får heller ikke forutsigelige utgifter, som den trenger.
  • Hvorfor lytter ikke kraftprodusentene? En interessant kronikk skrevet av Eric Nævdal ved Frischsenteret i Dagens Næringsliv sist uke lanserer en forklaring: Det er snakk om to ulike måter å beregne samfunnsøkonomisk nytte på, hvorav den ene har vunnet terreng hos både politikere og kraftprodusenter. Kort fortalt legger tankegangen til grunn at internasjonal kraftutveksling gir forsyningssikkerhet. Dersom det blåser lite et sted, så kan kraft kjøpes billigere et annet sted. Denne teorien tilsier at europeisk kraftutveksling vil gi både forsyningssikkerhet og billig kraft. Ulempen er at den fordrer at energimangel ikke oppstår i flere land samtidig, slik vi ser i dag.
  • I dagens situasjon, med kraftmangel og høye priser i alle land vi handler med, vil det være mer fornuftig å forstå situasjonen slik man gjør i kriseberedskapen, mener Nævdal. Det innebærer å bygge opp lagre, med tanke på at en krise kan ramme også andre land slik at forsyningssikkerhet gjennom handel ikke vil fungere. Det er dyrt og ofte upopulært hos politikere og næringsliv, men det kan være veldig nyttig, skriver Nævdal. Etter en slik tankegang ville det ikke vært mulig å selge kraft når vannmagasinene er nesten tomme. Vi ville også hatt munnbind og kornlager, fordi vi hadde tatt høyde for at tørke og pandemi rammer flere land samtidig. De siste åra har vist oss at forsyningssikkerhet og beredskap ikke bare kan bero på internasjonal handel.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production