Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Palestinske organisasjoner uttrykker lettelse over norske løfter om fortsatt støtte:

– Vi har ventet i lang tid

SER VIDERE: Shawan Jabarin – her på kontoret i Ramallah i oktober i fjor – er direktør for organisasjonen Al Haq, som ble rammet av Israels terrorstempling. FOTO: MAJDI MOHAMMED, AP/NTB

VAGT: Utenriksdepartementet lover å opprettholde støtta til terrorstemplede palestinske organisasjoner – men sier ikke om de vil kreve at Israels beslutning reverseres.

Denne uka annonserte ni EU-land i en felles uttalelse at de vil fortsette samarbeidet med seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, som i oktober i fjor ble terrorlistet av Israel. Landene begrunner beslutningen med at det ikke finnes «nok bevis for Israels påstand».

Norske myndigheter, som har støttet tre av de aktuelle organisasjonene, hadde fram til da ikke sagt noe like definitivt om saken. Utenriksdepartementet har tidligere sagt til Klassekampen at de vil «be Israel om at beslutningen reverseres» dersom Israel ikke legger fram bedre dokumentasjon for terrorlistingen.

Onsdag skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i en e-post til Klassekampen at «det materialet vi har mottatt fra Israel, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene».

Hun slår også fast at Norge vil fortsette støtta.

«I likhet med Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Sverige anser vi at det p.t. ikke foreligger tilstrekkelig informasjon som tilsier at vi må revurdere vårt samarbeid med de berørte palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene», skriver Huitfeldt.

Ber Norge presse hardere

Klassekampen spurte umiddelbart om Utenriksdepartementet vil be israelske myndigheter om å reversere beslutningen, slik de tidligere har sagt. Vi hadde ikke fått svar før avisa gikk i trykken i går. Anja Riiser, landdirektør i Palestina for Norsk Folkehjelp, mener Norge må presse Israel hardere.

– Vi er klar over at det sitter langt inne for Israel å reversere denne terrorlistingen, men dette er en mulighet for de europeiske landene til å presse Israel, sier Riiser til Klassekampen på telefon fra Gaza.

Hun mener det er bra at Norge følger etter de ni EU-landene og vil fortsette å støtte organisasjonene, men at det ikke er nok.

– Så lenge Israels terrorstempling er der, vil de fortsette å presse de palestinske organisasjonene, sier hun.

«Skulle ha kommet før»

Norsk Folkehjelp støtter bondeorganisasjonen Union Of Agricultural Work Committees (UAWC), en av organisasjonene som Israel har terrorlistet.

UAWC-leder Fuad Abu Saif sier til Klassekampen at han er glad for at flere land nå sier tydelig at de vil opprettholde støtta.

– Vi er selvfølgelig takknemlige for at de europeiske landene er uenig med Israel i terrorlistingen, og at vi nå får støtte. Men det skulle ha kommet før, vi har ventet i lang tid på dette, sier han til Klassekampen på telefon fra Ramallah.

Han mener også det er viktig at støtta ikke bare tar form som en uttalelse.

– Terrorlista må reverseres, og det må skje en faktisk endring på bakken i Palestina. Vi trenger all den støtta vi kan få for at dette kan skje, sier Abu Saif.

Det samme sier Shawan Jabarin. Han er leder for al-Haq, en av de andre organisasjonene på Israels terrorliste.

– Det er bra at flere land slutter seg til beslutningen, og vi er takknemlig for det, sier Jabarin på telefon til Klassekampen fra Ramallah.

Også han mener imidlertid at det vil ta en stund før noe reelt forandrer seg.

– Dette er stort og viktig, men det vil ta en stund før noe faktisk endres.

Klar tale fra Huitfeldt

Utenriksminister Huitfeldt skriver i e-posten at Utenriksdepartementet «i dialogen med israelske myndigheter vært tydelig på at beslutningen om å terrorliste de seks frivillige organisasjonene måtte underbygges med tilstrekkelig dokumentasjon».

Huitfeldt sier at de vil gjøre en ny vurdering dersom de skulle få ny informasjon.

«Norge vil fortsette vårt samarbeid med og støtte til sivilsamfunnet i de okkuperte palestinske områdene. Et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og for å støtte opp om en tostatsløsning», skriver hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production