Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen mener antallet midlertidige ansatte i akademia er for høy:

Tar loven til hjelp

TAR GREP: Statsråd Ola Borten Moe (Sp) vil begrense midlertidigheten i norsk akademia. Det vil gi bedre kvalitet i sektoren, mener han. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Ola Borten Moe (Sp) vil endre loven for å bremse bruken av midlertidige ansettelser ved norske universiteter og høyskoler.

– Det er ingen grunn til at det skal være høyere midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren enn i det øvrige samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production