Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skroter Legetjenester AS

FIT FOR FLIGHT: Helsetjenesten på Politiets utlendingsenhet, Trandum, skal legges under den offentlige helsetjenesten innen 1. juli 2023. Det kommer fram i budsjettavtalen SV inngikk med regjeringen i går. Avgjørelsen betyr at det omstridte firmaet Legetjenester AS ikke lenger kan ta «fit for flight»-vurderinger av personer som skal tvangssendes ut av Norge. Både Rådet for legeetikk, Tilsynsrådet på Trandum og Sivilombudsmannen har kritisert firmaet og anbudsordningen. – Abbasi-saken, hvor legen gikk med på at man skulle uttransportere en bevisstløs mor, er bare ett av mange groteske eksempel, sier Grete Wold (SV) til Klassekampen. ÅB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production