Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sterkt stigende offentlig overskudd

ØKONOMI: SSB anslår at Norge i første kvartal fikk et overskudd i offentlig forvaltning på 299 milliarder kroner. Overskuddet kan i stor grad forklares av økte petroleumsinntekter, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser en svært sterk økning i inntektene, mens utgiftene har en mer normal utvikling. Det er dette som bidrar til et svært høyt overskudd i offentlig forvaltning. En stor del av inntektsøkningen i årets første kvartal er knyttet til petroleumsinntekter. I tillegg bidrar også et rekordhøyt uttak fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til inntektsøkningen. ©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production