Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Selvforsyning

  • Det ble et historisk jordbruksoppgjør i år, med et samlet økt inntektspotensial på 10,9 milliarder kroner. Effekten av oppgjøret er, slik Nationen beregner det, 122.500 kroner per årsverk. Av dette går nesten 60.000 til å kompensere for skyhøy kostnadsvekst. Dermed går en tilsvarende sum til bonden. Det er 40.000 kroner mer enn andre grupper i samfunnet. Det er mange bønder som hadde ønsket seg mer for å tette inntektsgapet, men jordbruksoppgjøret har likevel fått en overveiende positiv mottakelse.
  • En hake ved oppgjøret er at man ikke har påbegynt de høyst nødvendige strukturendringene i norsk jordbruk. Oppgjøret har først og fremst kompensert for økte kostnader og gitt alle bønder et løft, gitt den pressede situasjonen for næringen. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) signaliserer likevel at dette vil stå på dagsordenen i de kommende oppgjørene. «Vi har sagt at vi ønsker å satse på små og mellomstore bruk, og at det ikke skal være en politikk som gjør at folk må doble produksjonen for å satse», sier hun til Nationen. Hurdalsplattformen går inn for et mål om 50 prosent selvforsyning for mat og et tak for melkekvoter ned mot 500.000 liter, noe som vil føre til en omfordeling til fordel for mindre og mellomstore bruk. Systemet i dag premierer volum, mens støtta i framtida i større grad må gis ut fra mengden areal som tas i bruk, med kompensasjon for dem som utnytter vanskelig tilgjengelig ressurser. Beiting i utmark og på setre og kulturbeiter må bli det vanlige.
  • SVs Torgeir Knag Fylkesnes har krevd at det gjøres endringer i jordbruksavtalen når den kommer til behandling i Stortinget i neste uke. Han er kritisk til økt støtte til importfôr, som ikke bidrar til å øke selvforsyningen, noe Stortinget har stilt som mål for forhandlingene. Det er ikke ventet at SV vil få oppslutning om noe så dramatisk som å endre en framforhandlet avtale som er undertegnet av både Bondelaget og Småbrukarlaget. Likevel er det ingen tvil om at det nå kreves strukturendringer i norsk landbruk og ny politikk som prioriterer små og mellomstore bruk, økt selvforsyning og bruk av lokale ressurser.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production