Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høyesterett og Riksadvokaten med juridisk selvtekt i narkotikapolitikken.

Rettslig aktivisme

I 2017 holdt en av Høyesteretts mest profilerte dommere, Jens E. Skoghøy, da i en rolle som professor, et foredrag med tittelen «Høyesterett som politisk organ». I foredraget, som Rett24 har hentet fram igjen i anledning tre nye høyesterettsdommer om narkotikainnehav, tok han for seg en strid mellom Høyesterett og Stortinget på 1990-tallet om straffenivået for drap, grov vold og seksuallovbrudd. Stortinget hadde i noen sammenhenger, blant annet i budsjettkommentarer, gitt uttrykk for misnøye med det lave straffenivået, men ikke fremmet noen lovendringer. «Så lenge lovgivernes ønske ikke var kommet til uttrykk i lov eller relevante lovforarbeider, nektet Høyesterett å ta hensyn til lovgivernes oppfatning», sa Skoghøy. Saken endte med at Stortinget fattet klare lovvedtak på området, slik at Høyesterett måtte endre praksis.