Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Energianalytiker sier Norge er blant landene som tjener aller mest på krigen i Ukraina:

– Gass er elefanten i rommet

RUSSISK ENERGI: Gass fra Russland er elefanten i rommet, mener Federico Santi, senioranalytiker i Eurasia group. Her snakker han på en nordisk partnersamling arrangert av KPMG forrige uke.

SANKSJONER: EU er i ferd med å forby import av all russisk olje. Men gassen blir mye vanskeligere, sier Federico Santi fra Eurasia group.

– Vi bruker mye tid på å snakke om de negative implikasjonene av krig i Europa. Men Norge er kanskje det landet som tjener aller mest på dette, sier Federico Santi.

Han er senioranalytiker i Eurasia group, et rådgivningsselskap som driver med politiske risikoanalyser. Santi sikter til de skyhøye olje- og gassprisene de siste månedene, som gjør at inntektene fosser inn hos olje- og gassnasjonen Norge.

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen statens netto kontantstrøm fra petroleum i år til 933 milliarder kroner. Det er 646 milliarder kroner mer enn i fjor.

Går mot oljeforbud

Gassprisene var allerede høye før Russland angrep Ukraina 24. februar. Krigen har drevet prisene ytterligere opp, og om flyten av russisk olje og gass til kontinentet stopper, vil de trolig øke enda mer.

Det er det nå flere indikasjoner på at vil skje. I EU-kommisjonens sjette sanksjonspakke foreslås det å forby all import av russisk olje. Tysklands energiminister Robert Habeck sa denne uka at unionen bare er dager unna å bli enige om dette.

Federico Santi, som pratet med Klassekampen forrige uke i forbindelse med at han besøkte konsulentselskapet KPMG, sier det har tatt lengre tid for EU å bli enige om oljeboikott enn han hadde sett for seg.

– Det har gått over to uker siden kommisjonen la fram forslaget. Ungarn har vært den store bremseklossen. Men jeg tror de vil bli enige, forhåpentligvis på møtet i Europarådet neste uke, sier Santi.

Oljeforbudet er avhengig av at alle 27 EU-landene, mange av dem tungt avhengige av russisk fossil energi, sier ja. Ungarn får rundt 85 prosent av gassen og 65 prosent av olja si fra Russland og har hittil vært motstandere.

Santi tror likevel de vil finne en løsning.

– Man ser for seg at de får lengre tid på seg til å fase ut, og at de blir lovet mer penger til sin energiomstilling, sier han.

Elefanten i rommet

Når det gjelder gass, er historien en annen. Russland er Europas største gassleverandør, med Norge på andreplass.

– Gassen er elefanten i rommet. Europa er mye mer avhengige av russisk gass enn olje, og den er vanskeligere å erstatte på kort tid, sier Santi.

«Europa er mye mer avhengige av russisk gass enn olje, og den er vanskeligere å erstatte på kort tid»

FEDERICO SANTI, EURASIA GROUP

EU kommisjonen har lagt fram en plan for at EU skal løsrive seg fra russisk gass med to tredeler innen utgangen av året, men det har ikke blitt foreslått noen sanksjoner mot gass.

– Det er helt nødvendig for europeiske land at gassleveransene fortsetter igjennom sommeren, så de kan fylle opp lagrene til vinteren. Derfor er det ikke egentlig noe snakk om gass-sanksjoner nå, sier Santi.

En større risiko er hvis Russland kutter gassforsyningene til Europa slik de har truet med i lengre tid. Det russiske gasselskapet Gazprom har allerede stanset salget av gass til Polen og Bulgaria og gjorde nylig det samme til Finland. Årsaken skal være at landene ikke vil betale i rubler.

– Å kutte ytterligere i gassleveransene ville vært skadelig for Russland. Samtidig planlegger EU allerede å kutte importen, så sånn sett kan Russland velge å gjøre det selv nå for å skade Europa, sier Santi.

Tror ikke på gass-stans

Santi tror ikke det vil skje.

– Russland trenger penger. Både for å finansiere krigen og til energiinvesteringer som kan flytte leveransene til andre markeder, for eksempel Kina. Et annet poeng er at det ikke er klart for meg hva Russland vil oppnå med å kutte leveranser til Europa. Jeg tror ikke det vil stoppe at det kommer flere sanksjoner, og jeg tror ikke det vil stoppe land fra å gi mer militær støtte til Ukraina.

«Å kutte ytterligere i gassleveransene ville vært skadelig for Russland»

FEDERICO SANTI, EURASIA GROUP

Noen flere små kutt til land som Finland, som ikke er store importører, tror han kan skje.

– Men ikke de store importørene, som Italia, Tyskland og Ungarn.

– Hvilken rolle spiller Norge i dette, utover å tjene mye penger på den høye etterspørselen etter olje og gass?

– Det er selvfølgelig det viktigste. Politisk er det bekymringer for at Russland skal ta hevn mot sanksjonene og militærstøtta fra vestlige land, og Norge deler jo grense med Russland. Men risikoen for en eskalering av konflikten til andre land er liten. Og om det skjer, tror jeg det mest sannsynlige er at Russland angriper ukrainske forsyningslinjer i andre land, primært Polen og kanskje Romania.

– Forhindrer de høye prisene på fossil energi energiomstillingen i land som Norge?

– Jeg vet ikke med Norge spesifikt, men globalt er det definitivt en bekymring. Man kan vel si at dette er to steg fram og ett tilbake for det grønne skiftet. Man ser viktigheten av fossilt som en bru til fornybart, noe som på kort sikt kan bety et steg tilbake. Men i Europa er ikke overgangen til fornybart en trussel mot energisikkerhet, det er tvert imot en nøkkeldel av å sikre det.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production