Du kan bla til neste sideBla med piltastene

WHO-spesialutsending Alakija Ayoade advarer mot senket pandemiberedskap:

Kjemper ennå mot korona

MØTE: Verdens helseorganisasjons spesialutsending Alakija Ayoade møtte nylig Norads leder Bård Vegar Solhjell i Oslo for å snakke om situasjonen i koronapandemien.

IKKE NOK: WHO-legen Alakija Ayoade tordner mot global skeivfordeling av vaksiner og medisiner mot korona.

Det er full vår i Oslo. Kastanjene blomstrer i Bygdøy allé, og glade mennesker uten munnbind fyller gater og torg.

I Norge har over 93 prosent fått minst én dose koronavaksine, og nesten 91 prosent har fått to doser. Endelig er vi ferdig med pandemien. Eller?

– Når man kommer til land som Norge, der de fleste er vaksinert, og ser den graden av frihet det fører til, er det lett å glemme at det ikke er slik i resten av verden, sier Alakija Ayoade.

Den nigerianske legen er, sammen med svenske Carl Bildt, Verdens helseorganisasjons spesialutsending til Access to Covid-19 Tools Accellerator (ACT-A). Det er et globalt samarbeid for å bidra til utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til koronatester, -vaksiner og -behandling. Ayoade er også en av lederne i Afrikaunionens allianse for vaksinelevering, Avda. Nylig besøkte hun Oslo, der hun blant annet deltok på et møte i regi av vaksinekoalisjonen Cepi.

– Det er ikke over

Klassekampen møtte Ayoade sammen med Norad-direktør Bård Vegar Solhjell på hans kontor i Bygdøy allé i Oslo.

Hennes hovedbudskap er at det er uhyre viktig å ikke glemme at koronapandemien fortsatt herjer verden. At krigen i Ukraina har fått mediene til å skrive mindre om koronapandemien, i tillegg til lavere smittenivå i mange rike land, bør ikke lure noen, formaner hun.

– Det er ikke over. Heller ikke i det globale nord. Og så lenge pandemien fortsatt herjer i noen land, er det ikke over for verden som helhet, understreker hun, og får støtte fra Solhjell.

– Jeg spurte en av våre norske eksperter om vedkommende trodde at det ville bli en ny runde med korona i Norge. Svaret var : «Ja, sjølsagt. Nye varianter vil komme, spørsmålet er om de blir svakere eller sintere enn tidligere varianter», sier Solhjell.

Ayoade viser til at de siste mutasjonene av Omikron-varianten, BA 4 og BA 5, nå spres raskt både i Sør-Afrika og USA.

– Og jo flere som ikke er vaksinert, desto flere mutasjoner. Når det ikke er over for Afrika, så er det ikke over for noen av oss, sier hun.

Vaksineulikhet

Mange har protestert skarpt mot enorm ulikhet i distribuering av koronavaksiner. I Verdens handelsorganisasjon (WTO) har et hundretalls land, med Sør-Afrika og India i spissen, lenge kjempet for patentfritak på vaksiner og andre midler mot korona.

Globalt har 65,5 prosent av befolkningen fått minst én dose koronavaksine. I lavinntektsland har bare 15,9 prosent fått minst én dose.

– For bare et halvt år siden var problemet at det var for lite vaksiner. Nå er det egentlig nok vaksiner til alle. Problemet nå er å få vaksinene ut til rett sted, forteller Solhjell.

I mange land er det en utfordring å få et fungerende apparat på plass og samtidig nå befolkningen med informasjon slik at folk faktisk velger å vaksinere seg.

Samtidig har pandemien mange steder ført til et redusert helsetilbud på andre viktige områder, som vanlige barnevaksiner.

– Myndighetene i mange utviklingsland må nå gjenoppbygge sine helsesystemer med strammere offentlige budsjetter og høyere gjeld, sier Solhjell.

Et spørsmål om penger

Ayoade understreker at spørsmålet om vaksinedekning først og fremst handler om penger og prioritering.

– Mange argumenterer med at folk i lavinntektsland ikke vil la seg vaksinere. Men problemet er at man ikke har gjort nok for å få det til.

« «Når det ikke er over for Afrika, så er det ikke over for noen av oss»»

DR. ALAKIJA AYOADE

Hun mener at heller ikke afrikanske politikere har gjort nok for å beskytte sine folk.

– Vi har ikke sett mange bilder i mediene der ledende afrikanske politikere sier at «her får jeg min vaksine». Og er det én ting vi har lært av aids-arbeidet, så er det at der lederskapet går i spissen, der vil folk følge etter, sier hun.

FN-utsendingen er opptatt av at man ikke bare må konsentrere seg om vaksinedebatten, men se på også andre tiltak mot koronapandemien. Hun mener at for stort fokus på vaksiner «lar vaksinemotstandere forkludre debatten».

– Vi må sikre at alle får tilgang, ikke bare til vaksiner, men også tester, medisiner, behandling. Nå finnes det medisiner som krever test først, og da må man sikre at folk får tatt tester.

Testkapasitet spiller inn på rapportering av både smitte og dødstall: WHO melder at mens USA rapporterer inn 91 prosent av antall døde av covid-19, så blir bare 29 prosent registrert i Russland, 38 prosent i Sør-Afrika, 27 prosent i Zimbabwe, 14 prosent i Malawi og 5 prosent i Mosambik.

Farlige signaler fra Vesten

Ayoade mener at vestlige politikere må forstå den makta de har når de signaliserer at pandemien er over, eller sier at vaksiner fra enkelte produsenter ikke skal brukes.

Kritikere har lenge pekt på at mens farene ved noen vaksiner tilsier at det er greit å droppe dem i vestlige land, der det finnes gode alternativer, så er farene ved ikke å vaksinere store i land i sør.

– USA advarte nettopp mot bruk av Johnson & Johnson. Det er den eneste vaksinen Afrikaunionen fikk kjøpt. Det er som å sette advarselsskilt på en sigarettpakke og ikke på en annen. Man velger ikke den med bilde av syke lunger.

– Hva er det største problemet på bakken i land i sør?

– For det første: Når det globale nord sier at det er over, da tror man i det globale sør at det er over, selv om det ikke er det. For det andre: At man setter ting opp mot hverandre, og sier at man ikke kan prioritere korona fordi det konkurrerer ut andre vaksiner.

Ayoade mener at alt handler om prioriteringer.

– Både logistikkproblemer og leveringsproblemer skyldes at det mangler politisk vilje til å betale. Denne manglende prioriteringen vil i lengden koste verden dyrt, advarer hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production