Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forskningsrådet har fått engangskutt på 1,7 milliarder, men har oppfattet at midlene skulle bli betalt tilbake:

– Her har ingen gjort feil

FORSVARER RÅDET: Hans Petter Graver mener Forskningsrådet har hatt gode grunner til å forvente at engangskuttene over statsbudsjettet ville bli tilbakeført på et seinere tidspunkt. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Det sparkede styret i Forskningsrådet har i realiteten bare forholdt seg til føringene fra departementet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

– Det er helt på det reine at Forskningsrådet de siste årene har fått beskjed om å opprettholde aktiviteten til tross for budsjettkutt, sier jussprofessor Hans Petter Graver.