Du kan bla til neste sideBla med piltastene

NOTERT

Støtte til samiske aviser

Aviser som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe, kan nå søke om støtte fra Medietilsynet. 39 millioner kroner skal fordeles. Støtteordningen for samiske aviser skal blant annet legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Søknadsfristen er 10. juni. I fjor fikk dagsavisene Ávvir og Ságat mest støtte med henholdsvis 19,8 og 14,6 millioner kroner hver. Ávvir kommer ut på nordsamisk, mens Ságat, med Geir Wulff som redaktør, hovedsakelig skriver på bokmål. ©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production