Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Avslår søknad om kraftverk

VERN: NVE har gitt avslag på å bygge et kraftverk i det vernede Ålvundsvassdraget i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Selskapet NEAS AS ønsket å bygge et kraftverk i Smisetfossen som ville gitt en årlig produksjon på rundt fire gigawattimer. NVE mener at en slik utbygging ville resultert i omfattende fysiske inngrep i naturen og medføre en vesentlig endring av den naturlige vannføringen i fossen. De vurderer det slik at de negative konsekvensene ikke kan avbøtes med tiltak, og dermed vil en slik utbygging komme i strid med verneverdiene for vassdraget. NEAS AS har tre uker på seg til å klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet. ©NTB