Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er på tide å tøffa seg opp – og ta eit større ansvar sjølv.

Heimevern

Over seks veker har gått sidan Russlands brutale overfall på Ukraina. Krigens redsler slår inn i kvar og ein av oss, og innlevinga i ukrainarane sin fortvilte situasjon vekker sterke kjensler. Det gjer oss også mottakelege for å tenka nye tankar, gløyma ideane me hadde frå før, eller venda blikket i andre retningar.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production