Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ny EU-kamp

  • På Høyre-landsmøtet denne helga bestemte Erna Solbergs parti seg for å arbeide aktivt for å få Norge inn i EU. I resolusjonen som fikk flertallets tilslutning, heter det at «Høyre mener EU-medlemskap nå er blitt viktigere enn noen gang, og vil innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt». Ifølge stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, en av forslagsstillerne, er målet en ny EU-folkeavstemning. «En kan ikke bare si at vi skal ha en ny EU-debatt, vi kan diskutere EU når som helst. Det har vi gjort i 30 år, men det må jo resultere i noe», sier hun til Aftenposten.
  • Slik taler en politiker med selvtillit. Det trengs, for i denne saken har Høyre dårlige kort på hånda. Norge har allerede sagt nei til EU-medlemskap to ganger, og ingenting tilsier at opinionen er i ja-sidas favør nå. Ifølge en meningsmåling TV 2 publiserte kort tid etter Russlands angrep på Ukraina, er tre av fire nordmenn mot EU-medlemskap. Det blir sagt at lederskap handler om å våge å vise vei i kontroversielle spørsmål, at store politikere tar initiativer som i utgangspunktet var upopulære. Til dette må man legge til at ledelse også handler om å identifisere hvilke kamparenaer der er mulig å vinne fram på.
  • Krigen i Ukraina er et vendepunkt europeisk sikkerhetspolitikk. Men den er ikke et vendepunkt i debatten om norsk EU-medlemskap. Her er situasjonen nøyaktig slik den var før 24. februar: Aviskommentatorene og ledende politikere i Ap og Høyre er ihuga tilhengere av norsk EU-medlemskap, mens det store flertallet av befolkningen er imot. Det kan endre seg hvis EU-spørsmålet virkelig kommer på den politiske dagsorden. Men skjer det? Erna Solberg virker iallfall ikke interessert i å bekle rolla som ja-dronning. I forkant av voteringen i helga kommenterte hun den foreslåtte EU-offensiven slik: «Å begynne med det når det bare er 30 prosent av det norske folk som er for, det er bortkastet energi.» I grunn slår Solberg bare fast det åpenbare: Ropet om norsk EU-integrasjon kommer ikke fra folkedypet, men fra kronikkene.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production