Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klassekampen har undersøkt strømmen i de tre nyeste norske utenlandskablene:

Nesten alt går til eksport

DET MESTE GÅR UT Kartgrafikken viser forholdet mellom import og eksport langs de tre utenlandskablene til Storbritannia, Tyskland og Nederland. De tre blå og rosa strekene symboliserer hver sin kabel. Tykkelsen på den rosa delen angir hvor stor andel av strømmen fraktet i kabelen som er blitt importert. Resten – den blå andelen – er eksport. Tallene gjelder siden kablene ble satt i drift. Kilde: Statnett

FLYT: Kraftkablene til Europa brukes hovedsakelig til å eksportere kraft ut av Norge. Sånn vil det også være i 2040 hvis Norges vassdrags- og energidirektorats analyser slår til.

Etter måneder med stigende misnøye er regjeringen enig i at noe må gjøres med utenlandskablene som har bidratt til vinterens strømpriskrise.