Du kan bla til neste sideBla med piltastene

De siste årene har antallet elever som fordyper seg i fransk på videregående falt med åtte prosentpoeng:

Språklæring i motvind

FÅ: (fra venstre) Sofia Kamali, Jack Schønberg, Cornelia Myhre, Ha Yen Hoang og Julie Sand går siste året på Oslo katedralskole og er blant de 198 elevene i hele Norge som fordyper seg i fransk på 3. trinn. Foto: Tom Henning Bratlie

Det blir stadig færre elever i videregående skole som fordyper seg i fremmedspråk. Spesielt er det fransk som opplever elevflukt.

– Det er litt krise nå, sier lærer Vigdis Jorand over en stabel bøker med fransk skjønnlitteratur.