Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Må tenkje på miljøet

MILJØ: Når statleg tilsette skal ut på reise, skal dei først vurdere om reisa er nødvendig. Er ho det, skal turen gjennomførast på mest miljøvennlege måte. Det blir sett krav til miljøomsyn i den nye reiseavtalen i staten som Kommunal- og distriktsdepartementet og hovudsamanslutningane har vorte samde om.©NPK

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production