Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fiskerinæringen frykter at havvind vil forstyrre sjølivet:

Urolig for fisken

VARSKO: Det er ikke gjort gode nok utredninger av skadevirkninger fra havvindutbygging, mener fiskerinæringen. Dette bildet er fra Vannøya i Troms. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

BREMS: Det presses på for fortgang i havvindsatsingen i nord, men fiskerinæringen føler seg overkjørt.

Ikke alle er enige i at den norske havvindsatsingen går for sakte. Mens næringsaktører på Helgeland ønsker at utbyggingen skal komme i gang, er fiskerinæringen av motsatt oppfatning.