Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stadig fleire er kritiske til Jens Stoltenberg som søkjar til den ledige jobben som sentralbanksjef:

Kinkig for Sp

AVVISER: Morten Søberg tykkjer det er litt rart at Stortinget blandar seg så mykje inn i tilsettinga av ny sentralbanksjef. Her er han med samfunnsøkonom Helle Stensbak ved ei tidlegare anledning. FOTO: ODIN JAEGER

DELT: Oppnemninga av ny sentralbanksjef skaper uro i Senterpartiet. Morten Søberg (Sp) tykkjer det er rart at Stortinget blandar seg inn.

Det er Senterparti-leiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som har det øvste ansvaret for å peike på ny sentralbanksjef.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production