Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kritisk mangel på helsepersonell

SKORT: Rundt halvparten av kommunane har utfordrande eller kritisk tilgang på helsepersonell og kritisk kompetanse, ifølgje Helsedirektoratet. Det kjem fram i eit referat frå eit beredskapsmøte onsdag, der mellom anna Folkehelseinstituttet, statsforvaltarane og dei regionale helseføretaka var til stades, skriv VG. I referatet trekkjer helsedirektør Bjørn Guldvog fram personellmangel. – 172 kommunar rapporterer om utfordrande eller kritisk tilgang på personell og kritisk kompetanse. Dette betyr at cirka 50 prosent av kommunane har store utfordringar med tilgang på helsepersonell, særleg legar og sjukepleiarar, står det i referatet. ©NPK

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production