Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forskning viser at norsk oppdrettslaks på rømmen truer villaksstammen i Sverige:

Norske tilstander i svenske elver

BITER SEG FAST: Norsk oppdrettslaks rømmer fra merdene og kan vandre så langt som til svenske elver, viser ny forskning. Der gyter den og truer vilkårene for villaksstammen. Her ved utløpet av Göta älv i Göteborg, som er en av elvene som er rammet. FOTO: BERNT ROSTAD, FLICKR

UFISK: Rømt norsk oppdrettslaks er i ferd med å endre livet i svenske lakseelver. Tamlaksen sprer sine gener, og forskerne frykter at blandingsfisken ikke egner seg i naturen.

Det er for lengst slått fast at rømt laks oppsøker norske lakseelver, der den både roter det til på gyteplassene, men også formerer seg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production