Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oppretter alternativt boligselskap

TILTAK: Byrådet i Oslo ønsker å opprette et boligselskap for dem som sliter med å komme inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslobolig er et samarbeid mellom kommunen, Obos, eiendomsselskapet Nrep, Bane Nor Eiendom og DNB. De skal tilby bolig til personer som kan betjene månedlige leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har anledning til å kjøpe på ordinære vilkår og sliter med å nå egenkapitalkravet på 15 prosent. Målgruppa for det nye boligprosjektet er førstegangskjøpere med en brutto inntekt lavere enn 600.000 kroner, samt personer som nå ikke eier annen bolig, men kan ha eid tidligere, med lavere brutto inntekt enn 750.000 kroner. ©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production