Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fridom kjem ikkje av seg sjølv. Om me ikkje yter motstand, kan terrorbalansen mellom Kina og USA bli vår krig.

Mellom ørna og draken

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Tonen mellom supermaktene har hardna kraftig til dei siste vekene og månadene. Ukraina er blitt det nye brennpunktet i rivaliseringa mellom USA og Russland. Betente rykte om ein snarleg russisk invasjon i Ukraina og eit etterfølgjande kupp har florert. I ein slik situasjon er det viktig at den politiske debatten her heime ikkje blir for polarisert, men at vi som eit lite ubetydeleg land i den store samanhengen veit å ta vare på dei verdiane vi står saman om.