Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kampen om barnet

Hadde det vært slik at kvinne og mann av en eller annen slags universelt gyldig grunn måtte dele foreldrepermisjonen mellom seg, så ville jeg vært enig i det Carline Tromp skriver i Klassekampen 2. desember om likedeling av foreldrepermisjon. Men hele problemstillingen er kunstig, ettersom det er de arkaiske – men foranderlige – permisjonsreglene som sier at mor og far må sloss mellom seg for å få sin permisjon. Reglene burde selvfølgelig være at mor og far har rettigheter i relasjon til barnet, uavhengige av hverandre.