Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Europeisk rett og polsk urett

I eit svar til vår kronikk om den Wolfgang Streecks forsvar av dei polske domstolsreformene, etterlyser Hans Ebbing (4. desember) formuleringane i EU-traktatane som gir EU-domstolen kompetanse til å slå ned på domstolsreformene i Polen. Det gjer vi gjerne.