Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regionstrid

  • I går hadde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) møte i Bodø med Nord universitet, blant annet for å snakke om å gjenopprette et utdanningstilbud i Nesna. Å pålegge Nord universitet, som selv har lagt ned studiestedet, ansvaret for å gjenåpne det, er etter det Khrono erfarer, den mest aktuelle løsningen departementet arbeider med for å oppfylle Hurdalsplattformens formulering om at det skal «etableres en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna». Da regjeringsplattformen kom, trodde Nesna-samfunnet det hadde vunnet kampen for å gjenopprette en selvstendig høgskole. Etter etableringen ville høyskolen hatt behov for å samarbeide med et universitet for å supplere med flere utdanningstilbud og få et fullverdig studieløp med masterutdanning, som Nesna ikke har i dag. Etter hvert kunne høyskolen ha overtatt ansvaret for utdanningstilbudet.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production