Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Første gang toget fikk gode busser

I 1925 hadde utbygging av jernbanen allerede pågått noen år her til lands. De store hovedlinjene, både i direkte og overført betydning, var lagt. Private baner hadde sågar sett dagens lys, men det viste seg etter hvert at det ikke for alle småsteder var formålstjenlig med transport per skinnegang. Stortingets jernbanekomité innstilte derfor i 1921 at man også skulle vurdere en statlig drevet bilrute. Dermed så NSB Biltrafikk, også kjent som Statsbanenes bilruter, dagens lys.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production