Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bergensbanen tregere enn i 1975

GOD TID: Reisetida med tog mellom Oslo og Bergen har økt med 14 minutter i løpet av de siste 46 årene med dagens 6 timer og 59 minutter mot 6 timer og 45 minutter i 1975. Vy mener at infrastrukturen på strekningen og økt trafikk av godstog, samt trafikkbildet rundt Oslo, er medvirkende årsaker. Holger Schlaupitz, fagsjef for natur og klima i Naturvernforbundet, slår fast at reisetida med tog mellom de store byene har stått stille de fire siste tiårene og beskriver den norske togsatsingen som «nærmest fraværende». Ifølge en undersøkelse fra Bane Nor er sju av ti nordmenn innstilt på å ta tog hvis de skal reise miljøvennlig. ©NTB

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production