Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Faneflukt?

  • Det som ikke står i en regjeringsplattform, kan bli svært vanskelig å få gjennom i en regjeringsperiode, forteller politikere med erfaring fra slikt arbeid. Nå kan det se ut som det er vanskelig å få gjennomslag også for punkter som er tatt inn i regjeringens plattform. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den skal «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Jernbanepakka ble innlemmet i norsk lov 24. september i år etter at Solberg-regjeringen valgte å trosse det nye stortingsflertallets ønske om å utsette innlemmelsen til en ny regjering var på plass. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært svært kritiske til jernbanepakka, fordi den slår fast at togtilbudet framover som hovedregel skal konkurranseutsettes.