Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hurdalssporet

  • Under én time etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde lagt fram sin 86 sider nye regjeringsplattform, var konklusjonen til Høyres nestleder Tina Bru klar: Dokumentet var preget av dyre ideer og dårlige løsninger, og dessuten var det retningsløst. Fullt så ille er det selvfølgelig ikke. I oljepolitikken er for eksempel retningen ganske tydelig, og den er å følge i oljeminister Brus fotspor med fortsatt leting etter og utvinning av olje og gass. På andre områder viser den nye regjeringen klare brudd med Solberg-perioden. Blant annet peker dokumentet tydelig mot mer demokratisk styring i næringspolitikken og utdanningspolitikken. Storting og kommuner får større råderett over høgskolestruktur, og privatskoler og det statlige eierskapet skal utvides og forsterkes.
  • Den nye Ap-/Sp-regjeringen forplikter seg også til å reversere privatiseringen på så godt som alle velferdsområder. I barnevernet skal store kommersielle aktører fases ut, og det vil bli vanskeligere for private barnehager å ta ut profitt, også fra kjøp og salg av eiendom. I hele velferdssektoren skal markedstenkning, målstyring og privatisering reduseres. Regjeringen forplikter seg også til å stanse konkurranseutsetting i jernbanesektoren og få ned antall selskap, og den vil gjøre store endringer i anbudssystemet. Luftambulansen skal bli statlig igjen, og i store offentlige anbud skal lokale aktører prioriteres, samt lærlingplasser og gode arbeidsforhold. I skolepolitikken er yrkesfag og praktisk læring en prioritet.
  • Regjeringserklæringen inneholder også sviende nederlag. Andøya får ikke tilbake flystasjonen, og Hurdalsplattformen er i praksis et gravskrift over Ullevål sykehus. Her var det nok Ap-toppene som fikk viljen sin. De var aldri skremt av helsedirektørenes grandiose Gaustad-planer. Den største politiske dragkampen framover blir likevel om skatt, oljepolitikk og klimatiltak. Regjeringen peker på fangst og lagring av CO2, havvind og hydrogen, men det er luftige framtidsplaner. Og hvorfor akkurat Solberg-regjeringens skattenivå skal ligge fast, er for oss en gåte.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production