Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Reddar fødetilbodet i KristiansundVarslar utgreiing av helseføretaksmodellen

Jublar for fødeløfte

GLAD: Anja Cecilie Solvik stilte i går med bunad på Hurdalsjøen Hotell, men aktar no å henga bunaden i skapet for ei stund etter klare løfte frå den nye regjeringa.

GREP: Regjeringa lover at fødetilbodet i Kristiansund skal bestå også etter 2025. Håpet minkar for alle som trudde Ullevål sjukehus kunne reddast.

Med bunaden på stilte frontfiguren i Bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik på Hurdalsjøen Hotel. Ho er ein av mange som har sett føde- og barselomsorga i landet på dagsorden dei siste åra. Særleg fødetilbodet i Kristiansund har ho kjempa for.

– Eg er sett ut, eg er så fornøgd. Me ser på dette som ein siger. Dei har skrive i regjeringserklæringa at det skal vera fødeavdeling i Kristiansund, og dei har skrive inn korleis, seier ho.

Den nye regjeringa lover både at det nye sjukehuset på Hjelset skal byggast som planlagt, og at fødetilbodet skal vidareførast i Kristiansund.

For å lykkast vil regjeringa utarbeida ei tiltakspakke for forsvarleg og stabil bemanning i regionen.

– Me tar oss tid til å feira. Eg skal ta av meg bunaden no. No har han vore på lenge. No går det an å senka skuldrene.

Samstundes som gleda er stor i Bunadsgeriljaen, er Lene Haug, leiar for Redd Ullevål Sykehus, svært skuffa.

På gråten, og ikkje av glede

Regjeringa seier ikkje eit ord om å redda Ullevål sjukehus, slik Senterpartiet gav løfte om i valkampen.

– Eg er skikkeleg, skikkeleg skuffa, forbanna og på gråten. Eg hadde ikkje forventa dette. Eg tenkte at om det står noko i regjeringserklæringa, er det positivt, sidan Sp har stått på i denne saka. Eventuelt står det ikkje noko i det heile tatt, og det kunne me ha levd med, seier Haug, som var samla med tilsette, tillitsvalde og andre skuffa aktivistar på Ullevål sjukehus mens regjeringserklæringa blei presentert på Hurdal.

– Er kampen for Ullevål tapt no?

– Nei, men det er eit stort tilbakeslag. No håpar eg at SV stiller ultimatum, seier Haug.

Ordlyden i regjeringsplattforma er at regjeringa skal «Sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer».

Men Haug trur ikkje at nederlaget for Ullevål kan sjåast i samanheng med sigeren på Nordmøre.

– Me har stått saman i kampen med Bunadsgeriljaene. Eg er glad på deira vegner.

Håp på Hamar

Også i Innlandet er det planar om eit nytt storsjukehus, eit prosjekt som også har møtt motstand.

Regjeringa gjer det klart at det som er blitt omtalt som «null pluss»-alternativet for Innlandet, skal greiast ut.

«Me tar oss tid til å feira. Eg skal ta av meg bunaden no. No har han vore på lenge. No går det an å senka skuldrene»

ANJA CECILIE SOLVIK, BUNADSGERILJAEN

– Det betyr at dei skal grundig greia ut ei oppgradering av Hamar sjukehus. Dette betyr i realiteten at ingen fødeavdelingar blir lagt ned i den neste fireårsperioden, ifølge Hurdalserklæringa. Det er det verd å ta av seg bunaden for, seier Anja Cecilie Solvik og legg til:

– Dette er ein siger for fødekvinner. Det har vore eit krav at dei viser med handling at dei set fødekvinner høgt.

Ho seier forventningane til den nye helseministeren er høge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production