Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samnanger leiger inn ekstern konsulent som kommunedirektør i to månadar:

Kommune leiger inn sjef

PREKÆRT: Samnanger kommune har leigd inn ein konsulent frå selskapet Agenda Kaupang som konstituert kommunedirektør i to månadar. Ordførar Knut Harald Frøland (Bygdelista) meiner kommunen vart nøydd til det for å få budsjettet i hamn. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

KRISE: Sjefslause Samnanger kommune leiger inn konsulent som konstituert kommunedirektør for å få budsjettet i hamn.

Etter at kommunedirektøren i Samnanger sa opp i sommar etter under eitt år i stillinga, økonomisjefen har gått over i ei anna stilling i kommunen, og kommunalsjefane ikkje lenger ville fylle rolla som konstituert kommunedirektør, såg kommunen ingen annan veg enn å leige inn ein konsulent frå selskapet Agenda Kaupang som ny kommunedirektør.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production