Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Riksantikvaren ønsker en nasjonal strategi for klimautsatte kulturminner:

Krever klimaplan

UTSATT: Taubanesentralen er et av de viktigste kulturminnene i Longyearbyen. I vår måtte den sikres på grunn av kraftig jorderosjon. FOTO: MARTE BORO, RIKSANTIKVAREN

Ekstremvær, økt havnivå og tinende permafrost truer norske kulturminner. Nå slår Riksantikvaren alarm.

– Vi har en bygningsarv som er helt unik, med middelalderbygninger fra 1100-tallet og fram til i dag som vi plikter å ta vare på for framtidige generasjoner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production